Juhatuse kohustused

Revisjon OÜ-ga sõlmitud lepinguga garanteerib mittetulundusühingu (korteriühistu) juhatus, et kogu revidendile esitatud informatsioon on tõene ja mitteeksitav, kõik seisukohad ja arvamused, kavatsused ning tulevikuprogroosid on ausad ja tehtud mõistlikel kaalutlustel ning et revidendile esitatava informatsiooni hulgast ei jäeta ära ühtki fakti või asjaolu, mille tagajärjel muutuks kogu informatsioon või osa sellest, vääraks ja/või eksitavaks.

Esitatud dokumentatsiooni alusel viiakse läbi revisjon.